EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

b) TUYUG

b) TUYUG

 

TUYUG (tuyuk)

 

*  Türklerin ortaya çıkardığı ve Divan şiirine kazandırdığı nazım şeklidir. Maninin karşılığı sayılabilir.

*  Tek dörtlükten oluşur.

*  Kafiyelenişi rubaiyle aynıdır. aaxa

*  Manide olduğu gibi cinaslı uyak kullanılır.

*  Tuyuğ, halk şiirindeki maninin etkisiyle ortaya çıkmış bir nazım biçimidir.

*  Aruzun sadece “fâilâtün – fâilâtün - fâilün” kalıbıyla yazılır.

*  Tuyuğlarda şair, dünya görüşünü, felsefesini, tasavvufi düşüncesini, maddi ve manevi aşkını özlü bir biçimde işler.

*  Tuyuğ Çağatay ve Azeri lehçelerinde yaygın bir türdür.

*  Edebiyatımızda Kadı Burhaneddin, Nesimi ve Ali Şir Nevai önemli tuyuğ şairleridir.

 

ÖRNEK  1:

Dil-berin işi itâb u nâz olur              ---a

Çeşmi câdû gamzesi gammaz olur   ---a

Ey gönül sabret tahammül kıl ana    ---x

Yâre erişmek işi az az olur               ---a      (Kadı Burhaneddin)

 

ÖRNEK  2:

Dil-berin haddi gül-i handan durur    ---a

Şol mutarra sümbülü reyhan durur    ---a

Cân eğer tenden revân olsa ne gam   ---x

Ehl-i aşkın cânı çün cânan durur        ---a   (İvaz Paşazâde Atayî)

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

Ziyaretçiler

5841797
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
3761
5220
31970
5808376
31970
106476
5841797

İP'niz: 3.94.129.211
Server Time: 2019-12-06 18:12:02

Arama