EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

e) TAŞTİR

e) TAŞTİR

 

TAŞTİR

 

*  Tahmisin başka bir biçimidir.

*  Tahmiste eklenen üç dize taştirde beyitlerin arasına konur.

*  Kafiye düzeni: a(aaa)a     b(bbb)a      c(ccc)a ...  şeklindedir

*  Eklenen dizeler gazelin ölçü ve uyağıyla uyuştuğu gibi beytin anlamıyla da uyuşması gerekir.

*  Şair son bentte mahlasını kullanılır.

 

Örnek

 

 Bakî’nin GAZELİNE TAştir

 

Ferman-ı aşk can iledir inkıyadımız           ---a   =>  Bakî’nin dizesi

Pürdür  hayâl-i  yar ile her lahza yadımız.      ---a      

Mevkûfdur o mâha samîm-i fuâdımız            ---a           taştir yapılan bölüm

Âhir varınca haddine hestî-i şâdımız              ---a     

Hükm-i kazâya zerre kadar yok inâdımız ---a   =>   Bakî’nin dizesi

 

Baş eğmeziz adâniye dünyâ-yı dûn içün    ---b   =>  Bakî’nin dizesi

Ettik fedâ zevâhiri şevk-ı derûn içün             ---b            

Sattık metâ-ı ömörü mey-i la’l-gûn içün       ---b             taştir  yapılan bölüm

Nevbet çalınca rıhlet-i milk-i sükûn içün      ---b           

Allah’adır tevekkülümüz i’timâdımız       ---a   =>  Bakî’nin dizesi

                     ………………..

 

Minnet Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur ---c  =>  Bakî’nin dizesi

El-hak gazelde neşve-i Bakî bekâ bulur          ---c

Ahlaf o nazma gûş tutarken safâ bulur            ---c              taştir  yapılan bölüm

Taştîrimiz bu sayede az çok bahâ bulur          ---c

Bâki kalır sahîfe-i âlemde adımız                ---a   =>  Bakî’nin dizesi

 

             Mef û lü  -  Fâ i  lâ tü  - Me fâ î    -  fâ i lün  

 

                                                                           Yahya Kemal BEYATLI

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

 

  

 

Ziyaretçiler

5673101
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
4102
5271
20688
5617028
78692
124951
5673101

İP'niz: 34.236.216.93
Server Time: 2019-10-16 19:43:10

Arama