EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

f) MÜSEDDES

f) MÜSEDDES

 

MÜSEDDES

 

*  Bentleri altı dize olan nazım biçimidir.

*  Çeşitli konularda yazılır.

*  Kafiye düzeni şu şekildedir:

  =>   aaaaaa   bbbbba   ccccca   ddddda ...                      =>   aaaaaa  bbbbcc  ddddee  ffffgg  ...

  =>   bbbbca   ddddca   eeeeca   ffffca ...                        =>   aaaaanan bbbbanan ccccanan ...

 

Örnek

                            müseddes

 

Firâşım seng-i hârâ pûşişim şevk-ı kıtad olsun           ---a

Yerim beytü’l-hazen kârım figân-ı girye-zâd olsun    ---a

Ten-i mecrûhuma ta’n-ı adû zahm-ı ziyâd olsun         ---a

Edenler gönlümü âzürde mesrûrü’l-fuâd olsun            ---a

Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun             ---a (nak.)

Benimçün  nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun ---a (nak.)

                                                                   

Sipihr-i kîne-cûdan bî-vefâlık resm-i âdîdir                ---b

Felekten bî-niyâz olmak dahi bir özge vâdîdir            ---b

Verâ-yı kâm-cûyân-ı mahabbet nâ-murâdîdir              ---b

Gönül bu matla’ın memnûn-ı ma’nâ-yı maâdîdir         ---b

Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun              ---a (nak.)

Benimçün  nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun  ---a (nak.)

                   ………………………………

 

Ne mümkündür bula ey Nâilî hükm-i kazâ tağyîr       ---c

Bozulmak mümteni’dir ser-nüvist-i hâme-i takdir      ---c

Bu ma’nâda derûn-şâdım ki bir dem etmeyip te’hîr    ---c

Edip ser-tîz ü bürrân tîşe-i âzârı bî-taksîr                    ---c

Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun              ---a (nak.)

Benimçün  nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun  ---a (nak.)

 

 Me fâ î  lün   /   me fâ î lün   /   me fâ î lün   /   me fâ î lün          

                                                                                       (Nailî-i Kadim)

 

NOT:

   Bentleri 6 dizeli olan şiirlere tesdis denir. Bentleri 7 dizeli olan şiirlere müsebba denir.Bentleri 8 dizeli olan şiirlere müsemmen denir.Bentleri 9 dizeli olan şiirlere mütessa denir. Bentleri 10 dizeli olan şiirlere muaşşer denir.

 

 

 

 

 

Yusuf ALTINSOY / Türk Dili ve Edb. Öğrt.    www.edebiyatname.com

 

 

Ziyaretçiler

5673050
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
4051
5271
20637
5617028
78641
124951
5673050

İP'niz: 34.236.216.93
Server Time: 2019-10-16 19:33:43

Arama