EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

SES BİLGİSİ KONU TESTİ 2

 

 

SES BİLGİSİ KONU TESTİ - 2

 

1.  “Türkçede kullanılan bazı kelimelerdeki “b” ünsüzünden önce gelen “n” ünsüzü “m”ye dönüşür.”

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Her gün arkadaşlarımla saklambaç oynuyorduk.

B) Bir ipte iki cambazın oynamayacağını bilmelisin.

C) Yeni aldığın pembe gömlek çok güzeldi.

D) Tembellik yapmadan bu işi bitireceksin.

E) Hafta sonunda annemle İstanbul’a gideceğiz.

 

 

2.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte “ünlü düşmesi” görülmez?

A) Hüküm     B) Ağız     C) Omuz     D) Kabul     E) Oğul

 

 

3.   Bağrına taşlar basan dağlar

      Toprağı hep kan kokan bağlar

      Gittikçe küçülen düşmana

      Elbette yeter kalan sağlar

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi

B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünsüz türemesi

D) Ünsüz düşmesi

E) Ünsüz benzeşmesi

 

 

4.    I. İşi bilen birinin fikrini almayı düşünüyordu.

       II. Dedesinin kabrini ziyaret etmeyi düşünüyormuş.

      III. Kardeşimin günlerdir ağzını bıçak açmıyordu.

      IV. Yabancı turistler ülkeyi terk etmiyordu.

       V. Elindeki sararmış mendille oyun oynuyordu.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde hem ünlü düşmesi hem de ünlü daralmasına uğramış sözcükler vardır?

     A) I-III     B) II-IV     C) I-V     D)III-V     E) II-III

 

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Cumartesi günü sinemaya gideceğiz.” cümlesindeki altı çizili sözcükteki ses olayının benzeri yoktur?

A) Bu durumda bana nasıl haber vermezsiniz.

B) Hafta sonuna kadar kaynanasında kalacakmış.

C) Kahvaltını yapmadan nereye gidiyorsun?

D) Niçin benden habersiz böyle bir işe giriştin.

E) Babaannemle dedem yıllardır köyde yaşıyordu.

 

 

6.  “Soğuk hava karnını ağrıttığı için, gelen davetleri bugünlerde reddediyordu.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi

B) Ünsüz düşmesi

C) Ünsüz yumuşaması

D) Ünsüz türemesi

E) Ünsüz benzeşmesi

 

 

7.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte “ünsüz yumuşaması” görülür?

A) Yurt     B) Millet      C) İsmet     D) Devlet     E) Hukuk

 

 

8.   “Türkçede “f,s,t,k,ç,ş,h,p” sert ünsüzleriyle biten sözcüklere “c,d,g” ile başlayan bir ek getirildiğinde ekin başındaki yumuşak ünsüz sertleşerek “ç,t,k”ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi denir.”

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyan birden fazla sözcük kullanılmıştır?

A) Türkçeye sahip çıkmak her Türk vatandaşının görevidir.

B) Çok seçkin bir topluluğa konuşma yapacaktım.

C) Arkadaşı kitabı yere düşürünce ona çok sert baktı.

D) Uçağa binmeden, ailemi arayıp geleceğimi söyledim.

E) Burnu bile kanamadan enkazdan çıkması bizi şaşırttı.

 

 

9.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi hem küçük ünlü uyumuna hem de büyük ünlü uyumuna uymamaktadır?

A) Kartondaki lekeleri silmeyi sakın unutma.

B) Üzerimdeki gömleği her zaman askıya asıyorum.

C) Katilin eşkalini kameralardan tespit etmişler.

D) Koşarken düşürdüğü cüzdanını hâlâ bulamamış.

E) Borudaki tıkanıklığı bir türlü açamadık.

 

 

10.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna “-cik” eki getirildiğinde sözcükte “ünlü türemesi” görülmez?

A) Az      B) Dar      C) Mini      D) Gül-      E) Bir

 

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz yumuşamasına” örnek olabilecek bir sözcük vardır?

A) Yağmurun yağması en çok çiftçiyi sevindirdi.

B) Her gün trafiğe binlerce yeni araç çıkıyormuş.

C) Ceketini düğme dikmesi için terziye gönderdi..

D) Yazılı kağıtlarını okumak için zaman bulamıyorum.

E) Yakında buraya

 

 

12.  Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün kökünde ünlü değişimi olayı görülmüştür?

A) Dedemin kabrindeki taşları birileri gece kırmış.

B) Elindeki yırtık fotoğrafa bakıp ikide bir dalıyordu.

C) Polisler, şüphelendikleri kişileri sorguya çekiyordu.

D) Bu konuyla ilgili fikrimi daha önce açıklamıştım.

E) Bundan sonra sana yardım etmeyi düşünmüyorum.

 

 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü daralmasına” örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A) Günlerdir sokakta yatıyor, eve gelmiyordu.

B) Elbiseleri dikiş yerlerinden ikiye katlıyordum.

C) Bir suçum olmadığı halde beden niye kaçıyorsun.

D) Benimle kavga eden kişileri hiç tanımıyordum.

E) Hırsız, evin önünde bekliyorsa, bize de uğrayabilir.

 

 

14.  Aşağıdaki eklerden hangisi bir sözcüğe getirildiğinde büyük ünlü uyumunu bozmaz?

A) –yor     B) –ken     C) –gil     D) –daş     E) –ce

 

 

15.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde birden fazla bir ses olayı vardır?

A) Ali’yi evin yanındaki okula kaydettirmek istiyordu.

B) Mektup kağıdındaki adres hiç yabancı değildi.

C) Annesi Ayşe’nin sevdiği yemekleri yapmıştı.

D) Deredeki suyun seviyesi gittikçe alçalıyordu.

E) Sevda’nın parmağında altın bir yüzük vardı.

 

 

16.  “Türkçede “a, e” geniş  ünlüsü ile biten veya olumsuzluk eki alan bir fiile “-y, -yor” ekleri getirildiğinde fiilin sonundaki geniş ünlüler “ı,i,u,ü”ye dönüşür. Bu ses olayına ünlü daralması denir.”

Aşağıdakilerin hangisinde “-y, -yor” eklerinin her ikisi de kullanılarak ünlü daralması yapılmış sözcükler vardır?

A) Bu olay karşısında diyecek söz bulamıyorum.

B) Patron gelmeden bir türlü işe başlamıyormuş.

C) Her zaman yiyeceğimiz kadar çiğ köfte yapıyordu.

D) Bundan sonra sizinle sinemaya gelmiyorum

E) İki gündür yaşlı komşumuzun odununu kırıyorduk.

 

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumunu bozan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Yerdeki onca çöpü buraya kim atmış.

B) Bu kelimelerin anlamını kimse bilemedi.

C) Radyoyu kapatıp ders çalışmaya başladı.

D) Süpürgenin hortumu çıkınca ödüm patladı.

E) Ülkemizi bu haritadan bulmanız çok kolaydır.

 

 

 

CEVAPLAR: 1-E     2-D     3-C     4-D     5-E     6-B      7-A     8-B     9-A     10-C     11-B     12-E     13-C     14-E     15-A     16-A     17-E   

 

Ziyaretçiler

6613388
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
1682
3237
11639
6585828
29934
39267
6613388

İP'niz: 34.200.222.93
Server Time: 2020-08-13 20:43:05

Arama