EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

ANLATIM BOZUKLUKLARI KONU TESTİ–1

 

ANLATIM BOZUKLUKLARI KONU TESTİ–1

 

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen iki sözcüğün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

   A) Her çeşit türlü spor gösterilerini izlemeyi severim.

   B) İnsanlar toplu yaşamaktan elbette hoşlanırlar.

   C) Bu yaz Akdeniz sahillerinde sıcaktan çok bunaldık.

   D) Kalemi, sana diye aldım, benim işime yaradı.

   E) Her söylenene kulak asma, diye seni uyarmıştım.

 

 

 2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

   A) Oyundaki aktörler, bence rollerine tam uygundurlar.

   B) Sözlerinde hem de yalan olduğu bilinen bölümler vardı.

   C) Bu resimleri nereden aldığımı hiç kimse bilmiyordu.

   D) O, her şeye, herkesten daha iyi yaklaşır.

   E) Daha çok, çoğunluğun düşüncesine katılır.

  

 

3.  "Namık Kemal'in yazdığı piyesler içinde "Vatan Yahut Silistre" piyesi, ülkemizde bugüne kadar en çok sahnelenen ve oynanan oyundur.

     Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

   A) "yazdığı piyesler" atılarak "yazdıkları" getirilmeli

   B) "piyesi" ile "ve oynanan" atılmalı

   C) "piyesi" atılmalı

   D) "bugüne kadar" atılmalı

   E) "sahnelenen ve" atılmalı

  

 

4.  Bu değerli övgüler, birer nezaket sözü değildir; gerçekten yurdumuz  

                            I                                                               II                                 

     Akdeniz ikliminden Alpler iklimine kadar basamak basamak değişen doğal yapısıyla 

                      III                                                                   IV   

      eşsiz  tek  bir cennettir. 

                V 

     Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında bir   

        daralma ya da bozulma olmaz?

         A)  I.       B)  II.       C)  III.      D)  IV.      E)  V.

 

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) Çalışmalarım sırasında, ondan çok faydalandım.

   B) Bir süre sonra çalışmalarıma, bıraktığım yerden devam edeceğim.

   C) Zihnimden geçenleri, yazıya dökmekte zorlanıyorum.

   D) Dışarıda çalışırken, işlerimi de hiç ihmal etmedim.

   E) Sınava hemen hemen en az bir çalışmayla girdi.

  

 

6.  Aşağıdakilerin hangisinde "ben" sözcüğünün çıkarılması, cümlede anlatım bozukluğu yol açar?

   A) Ben bugün seninle ne olursa olsun görüşmeyecektim.

   B) Ben kendimi onunla hiçbir konuda eşit tutmuyorum.

   C) Nerede oturduğunu ben söyledim sanıyordum.

   D) Öğrencilerin girdikleri sınavın sonucunu en çok ben merak ediyorum.

   E) Sana bunu daha önce de söylemedim mi ben?

 

  

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) O yırtık gömleği niye sırtından atmıyorsun?

   B) El örgüsü çantanı kullanamıyorsun.

   C) Donup buz tutan gölde kayıyorlardı.

   D) Bana yaptıklarından ötürü ona kırgınım.

   E) Kimileri sorumluluk almaktan kaçınır.

  

 

8.  "Salona girince ilk dikkati çeken, ortadaki kocaman masadır."

     Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

   A) "girince" yerine "girer girmez" getirilerek.

   B) "ilk" sözcüğü atılarak.

   C) "kocaman" sözcüğü yerine "büyükçe" getirilerek.

   D) "salona" sözcüğü yerine "içeri" sözcüğü getirilerek.

   E) "ilk" sözcüğü "dikkati" sözcüğünden sonraya alınarak.

 

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) Roman yazarı, hayal dünyasını genişletmelidir.

   B) Deneme türünün bazıları, çeşitli değişik konularda bilgi  verebilir.

   C) Tiyatro seyircisi, seyrettiği oyunla ilgili yorum yapabilmelidir.

   D) Oyuncunun duyarlılığı seyirciyi eserle bütünleştirir.

   E) Epik tiyatronun duyarlılığına ve izleyiciyi etkilemesine hayranım.

  

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) Burada ileriye dönük bir açıklama yapmadan geçemeyeceğim.

   B) Dilimiz yeni sözcük türetilmesine son derece elverişli ve müsaittir.

   C) Bizim "koşa" sözcüğü, "beste"nin tam karşılığı gibi bir şey.

   D) Buna ancak daire sahipleri karar verir ve uygulamaya koyar.

   E) Kuzu eti, sağlıklı ve yaşlı olmayan kişilerce yenmelidir.

  

 

11.  (I) Ankara'da sonbahar hem uzun, hem de yağışlı geçer. (II) Hava fazla soğuk değildir. (III) Gün, bazen ılık ve güneşli, bazen, serin ve nemlidir. (IV) Sürekli havada hafif bir esinti ve ıslak toprak kokusu etrafı sarar. (V) İçinizi açan güneşi her an beklersiniz.

     Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

     A)  I.          B)  II.          C)  III.          D)  IV.                    E)  V.

  

 

12.  Yanımda oturan bayan, sürekli eşinin    kulağına eğilip, işitilmeyecek kadar   alçak sesle 

              I                             II                    III                          IV                      V

      bir şeylersöylüyordu.”

     Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?

      A)  I.          B)  II.          C)  III.          D)  IV.          E)  V.

 

 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) Şairin isteği, şiirlerinin özünü ikinci, biçimini birinci plana çıkarmaktı.

   B) Bu türler içinde en çok romanları, sonra öyküleri severmiş.

   C) Şiirlerim övülmesin, ama gerçek anlamda değerlendirilip tanıtılsın isterim.

   D) İnsanlara bakıyor, yüzlerindeki ifadeleri değerlendiriyorum.

   E) Yazar vapurda, trende, uçakta her yerde, her an yazma halinde olmalıdır.

 

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) Yazdıklarımın değişik konuları içerdiğini ve eleştirildiğini biliyorum.

   B) Bu kadar çok işi bir günde nasıl bitirebildiğime ben de şaşıyorum.

   C) Günlük türünün konu ve kullanım alanı genişledi.

   D) Anı yazarı, yaşamını anlatırken, başkalarının yaşamına da girer.

   E) Onun tek amacı, eserinin başarılı olması ve eserlerine başarılı ün kazandırmaktır.

 

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" sözcüğünün çıkarılması, anlatımda bozukluğa yol açmaz?

   A) Bu çalışmaları kendi değil, kardeşi yapmış.

   B) Çorbayı kendi için değil, hasta annesi için istemiş.

   C) Bu güzel şiirlerin kendi için yazıldığını sanıyorsa, aldanıyor.

   D) O da diğerleri gibi, mirastan kendi hakkıma düşene saygı göstermelidir.

   E) Herkesin kendi gibi duymasını, düşünmesini istiyor.

 

 

16. "Sözcüklerin cümle içinde gereken yerden başka yerde kullanılmaları, kimi kez anlamın bulanıklaşmasına, kimi kez de amaçlananın dışında bir anlam çıkmasına yol açar."

     Burada sözü edilen durum, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

   A) Sevgi konusunda kısaca görüşlerimi ona da anlattım.

   B) Kitaplar yazarak, ölmezlik peşinde koşarlar yazarlar.

   C) Çocukların kafalarını birtakım gülünç düşüncelerle doldurmuşlar.

   D) Yazar, diğer insanlarla aynı yazgıyı, aynı yaşamı paylaşır.

   E) O zaman, bu eleştiride art niyet aramamak elde değil.

 

 

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çıkarılırsa anlam değişmez?

   A) Düşüncelere dalmamı hep anlayışla karşılamasına alıştım.

   B) Babam arada bir Dikmen pazarında dolaşır, insanları izlerdi.

   C) Sözünü ettiğim olaylar, başımdan geçen, yaşadığım son sürüvendi.

   D) Yeri gelmişken birkaç sözcükle annem ve babamdan söz açmak isterim.

   E) Güçlü mü güçlü, hamarat ve sessiz sakin bir kadındı.

 

 

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çekimser" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

   A) Türkiye, bu konudaki oyunun, çekimser olduğunu duyurdu.

   B) Her sorun karşısında çekimser tavır hoş karşılanmaz.

   C) Çekimserlikle tarafsızlık kesinlikle özdeş değildir.

   D) Niçin çekimser kaldığını anlamak olası değil.

   E) Uğur, içine kapanık, kimseyle kaynaşamayan, çekimser bir çocuktur.

 

  

19.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış kullanılmıştır?

   A)Üstü başı perişandı, saçları uzamış, tırnakları büyümüştü.

   B)Bahçedeki ağaçların altına şöyle bir uzanacağım.

   C)Bulutlar korkunç bir gürültüyle çarpışıyordu.

   D)Bu güzellikleri ne olursun, yıkmaya çalışma.

   E)Senin gizli dertlerin, sıkıntıların da var mı?

 

 

20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) Dilimize, İtalyanca ve Rumca dillerinden denizcilikle ilgili pek çok sözcük geçmiştir.

   B) Çevrede binlerce ağacın milyarlarca dalı ve yarağı arasında kaybolmuş kuşların cıvıltısı...

   C) Eleştirinin saygı, sevgi ve anlayış ortamı içinde yapılması gerektiğine inandım.

   D) İnsanın hem kendini hem de başkalarını eleştirmesi, yaşlılara özgü bir davranıştır.

   E) Kimi roman kahramanları, gerçek hayattaki kişiler kadar inandırıcı, etkileyicidirler.

 

 

21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

   A) Yayla adamı, toprağı gibi dışından sönük, içinden uyanık, duyarlıdır.

   B) Yayla nasıl sessiz görünürse, insanı da durgun, vurdumduymaz görünür.

   C) Sanıyorum yayla, bir büyük ruhun, kendini saklayan bir ruhun boz maskesidir.

   D) Yayla, Anadolu'nun yalnız vurur silahı değil, duyar yüreği, özler gözü, ister gönlüdür.

   E) Bence, yayla buğdayının, olmayacakmış gibi, ağır ağır yetiştiğini sanıyorum.

 

 

22. (I) Yağmur aralıksız yağıyordu. (II) Açık pencereden içeriye keskin bir toprak kokusu geliyordu. (III) Yağmurlu günün sıcak ıslaklığı bunaltıyordu insanı. (V) Yağmur damlaları stabilize yolda birikimler oluşturuyordu. (V) Bu yağmur, bu mevsimde ekinleri mahvedecek, diye söylendi Ali Dede.

     Parçadaki, numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük vardır?

     A)  I.          B)  II.          C)  III.          D)  IV.                  E)  V.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

1- A    2-B     3-E     4-E     5-E     6-D     7-C     8-E     9-B     10-B     11-D     12-D     13-A     14-E     15-D     16-A     17-C     18-E     19-A     20-A     21-E     22-D 

 

 

 

(Bu sayfadaki sorular internet ortamından derlenmiş sorulardır.)

 

 

 

Ziyaretçiler

6613296
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
1590
3237
11547
6585828
29842
39267
6613296

İP'niz: 34.200.222.93
Server Time: 2020-08-13 19:49:21

Arama