EDEBİYATNAME

Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

CÜMLEDE ANLAM KONU TESTİ–1

 

CÜMLEDE ANLAM KONU TESTİ–1

 

1.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

     A)Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın

          Sesini duyan olur, sana göz koya olur.

     B)Şaşacak, sende kalan bu ölmez güzelliğe

          Başının üzerinden geçip giden her asır.

     C)Önünde yorgun deniz... Karşında adalar.

          Sahillerinde güller açılır, beyaz, sarı.

     D)Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken

          Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu’muz.

     E)Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine

          Uzanmışım, kalmışım, yaylının  şiltesine.

 

  

2.  (I) Rüstem Çavuş koskocaman pos bıyıklı bir adamdı. (II) Gözlerinin içi gülen, canlı, şakacı, hayat dolu, sevgi dolu, Sivas’ın Zara ilçesinden bir kişidir. (III) On yıldır da İstanbul’da çöpçüdür. (IV) Çöpçü çavuşluğuna bundan dört yıl önce terfi etmiştir. (V) Çöpçü çavuşu olduktan sonradır ki, bizim evin yanındaki arsayı aldı.

     Yukarıdaki cümlelerden hangisi söz, söyleyenin kişisel düşüncesini içermektedir?

      A) I.          B) II.          C) III.          D) IV.          E) V.

 

  

3.  Sanat ürününü sanat ürünü kılan, onun kendine özgü bir sese sahip olmasıdır.

     Bu cümle ile anlatılmak istenen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Açıklık          B) Yalınlık          C) Özgünlük          D) Biçim              E) İçerik

  

 

4.  Sanatçılar, topluma ayna tutanlar, ışık tutanlar diye ayrılabilir.

     Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Kimi sanatçılar toplumu aydınlatır, kimi de şekillendirir.

     B) Kimi sanatçılar toplum gerçeklerini gösterir, kimi de kültürün gelişmesini sağlar.

     C) Kimi sanatçılar toplumun ilerlemesini sağlar, kimi de gelenekleri sürdürür.

     D) Kimi sanatçılar toplum gerçeklerini gösterir, kimi de toplumu aydınlatır.

     E) Kimi sanatçılar toplumu geliştirir, kimi de sorunlara çözüm arar.

  

 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım söz konusudur?

     A) Bu emri büyük bir sevinçle kabul ettim.

     B) Temizliğimin müdür üzerindeki etkisi, gelecek günlerim için büyük bir önem taşıyordu.

     C) Müdürün ilgisizliğinden ümitsizliğe düşmeden uzunca bir süre bekledim.

     D) O andaki heyecanımı sözcüklerle anlatamam.

     E) Müdür, yanında üç kişi ile birlikte beklediğim odaya girdi.

 

 

6.  “(I) Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. (II) Hava henüz ağarırken, Pervin’i uyandırdım. (III) Ben içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum. (IV) Kardeşim ölmüştü. (V) Sofada çiftlik imamı ile Dadaruh’u ağlarken gördük.”

     Yukarıdaki cümlelerin hangisinde çaresizlik sezilmektedir?

      A) I.          B) II.          C) III.          D) IV.          E) V.

 

 

 7.Güzel sanatların her kolunda gerilediğimiz, yeni kuşakların edebiyat alanında hiçbir başarı gösteremediğini söyleyenler, yeniyi izlemek zahmetine girmemiş olanlardır.

     Bu cümlede asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Her sanat kolu, devamlı bir değişim içindedir.

     B) Gelişmesi durmuş olan insanlar, yeniyi anlayamaz.

     C) Gelişemeyen insanın yeni hakkındaki yargıları doğru olamaz.

     D) Yeniyi anlamak için insanın, sürekli gelişmeleri izlemesi gerekir.

     E) Kimi insanlar, kendi kuşaklarından sonra, usta sanatçı yetişmediğine inanırlar.

  

 

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kimseye duyurmadan, gizli olarak” anlamı vardır?

     A) Uzun yıllar uğraştı, didindi ve sonunda bütün istediklerini elde etti.

     B) Ayrılığa dayanamayınca el altından karısına haber göndererek barışmak istedi.

     C) Kumar yüzünden elde avuçta hiçbir şey kalmadı.

     D) Her işe el attı; ama hiçbir işte de başarılı olamadı.

     E) El ayak çekilince bahçede buluşurlardı.

 

 

9.  Ahlakın ilke ve kurallarının değeri, geçerliliği; bireyin, toplumun iyiliği, mutluluğu doğrultusunda oldukça söz konusudur.

     Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Bireyin, toplumun yararı ve mutluluğu için var olan ahlak, değerlidir.

     B) İnsan bilgiyle, bilgi birikimiyle ahlaklı olabilir.

     C) Toplumun iyiliği, mutluluğu bireyinkinden önce gelir.

     D) Ahlakın kaynağı doğa yasalarıdır.

     E) Kendi iyiliğini ve mutluluğunu amaçlayan insan, başkalarıyla çatışma içine düşer.

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır?

     A) Yazdığım şeyi o kadar severim ki, başından sonuna kadar, bende ve ruhumda o eser ihtiraslı    bir humma olar.

     B) Halide Hanım; kitaplarının dolambaçlı, imalı, hep aynı seviyede bulunan üslubundan başka bir eda ile konuşuyor.

     C) Reşat Nuri’nin “Yaprak Dökümü” adlı eseri, toplum gerçeklerini anlattığından basmakalıplıktan uzak, gerçekçi ve başarılı bir eserdir.

     D) Bir mezara inecekmişim gibi soğuk bir ürperme ile açılan kapıdan içeriye girince hayretten donakaldım.

     E) İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek, çevremizle iletişim kurabilmek için dilden yararlandığımızı biliyoruz.

 

  

11. İnanın, yazarın diğer öykülerini de aynı keyifle, aynı coşkuyla bir solukta okudum; hepsi de sıcak, abartıdan uzak, yalın.

     Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

     A) Günlük konuşma dilinin ustaca kullanılması, öykülerin ilginçliğini artırıyor.

     B) Öykülerde olağanüstülükten uzak, sıradan olaylara yer verilmesi, okuyucunun ilgisini kamçılıyor.

     C) Öykülerde yaşanmış olayların anlatılması, okuyucuyu kitaba bağlıyor.

     D) İçten, doğal, süsten uzak bir anlatım, öykülerin keyifle, zorlanmadan, kısa sürede okunmasını sağlıyor.

     E) Özentisiz, basit bir dille yazılmış olan öyküler, değişik düzeydeki okurlara seslenebiliyor.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur?

     A) Bu gerçeği söyleyemiyorsanız, onun düzelmesini bekleyemezsiniz.

     B) Ders çalışmak üzere, bizim eve, sıcacık odama gittik.

     C) Bu temel ilkeyi göz önüne almadıkça, başarılı olacağını sanmıyorum.

     D) Sevgiyle yaklaşmanız işe yarar; yeter ki o da aynı duyguyu hissetsin.

     E) Koşmamak üzere, sokağa çıkmasına izin verebilirim.

    

 

13.       (I) Herhangi bir yolculuğa çıkarken bile hangi okur-yazar, yanına bir iki roman, şiir kitabı almayı düşünmez? (II) Yolculukta çoğu zaman çevremize bakıp dalmaktan, yanımıza aldığımız kitapları okuyamazsak bile, onları gene de elimizin altında bulundurmak isteriz. (III) Onların can yoldaşı olduğunu biliriz. (IV) Düşünüyorum da, şu dünyadan kitaplar yok oluverse, yaşamak ne kadar güçleşir, çekilmez bir ağırlık olur. (V) Romancı veya şair için yazmak nasıl dayanılmaz bir ihtiyaçsa, okuyucu için de yazıları okumak öyledir.

     Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden önceki yargının nedenini belirtmektedir?

    A) I.          B) II.          C) III.          D) IV.          E) V.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslupla ilgili bir yargıdır?

     A) Romanda kişiler, genel olarak geniş bir zaman çerçevesinde ele alınır.

     B) Kompozisyon, romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesidir.

     C) Roman, olmuş ya da olabilecek olayları anlatan uzun edebiyat eseridir.

     D) Romanın temel işlevi, insanların ve toplumların çeşitli özelliklerini sergilemektedir.

     E) Doğal güzelliğe en aykırı şey, herkesin bildiği beylik düşünceleri, gösterişli sözlerle aktarmaktır.

  

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı varlığın karşıt yönleri bir arada verilmiştir?

     A) Dirilttin nasıl bir mucizeyle tekrar

          Her şeyi dostluktan düşmanlığa kadar

     B) Dolan kara toprağa dolan

          Ulaş yeryüzüne ak tohum.

     C) Başlıyor serüvenlerin en korkuncu

          Gökyüzüne doğru yürüyen yeryüzü

     D) Ey sen ölümden çok hayatın kardeşi

          Hangi kıvılcımla fışkırttın hayatı ruhundan

     E) Bir asılı çengele benzer insanlar

          Elleri kocaman, yürekleri ufacık

 

 

16. Üstat Picasso: “Bu resim hiç tavuk resmine benzemiyor.” diyen birine, “Ben tavuğun resmini değil, resim yapıyorum.” demiş.

     Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleyle aynı doğrultudadır?

     A) Bir tablonun değerini anlamak için, resim bilgisine sahip olmak gerekir.

     B) Sanatı taklitten kurtarmak, sanattan anlayanların görevidir.

     C) Sanat doğayı taklit etmek değil, yeniden biçimlemektir.

     D) Gerçek sanat, büyük sanatçılar tarafından yaratılır.

     E) Sanat, gerçeği olduğu gibi yansıtmak zorundadır.

 

 

17. (I) “Defoe” soyadını 35. yaşından sonra kullanmaya başladı; bu, ailesinin özgün adıdır. (II) Papazlık eğitiminden sonra tuhafiyecilik yaptı. (III) Kral II. James’e karşı başlatılan ayaklanmaya katıldı. (IV) Robinson Crusoe romanı belki de ona ölümsüz ününü kazandırmıştı. (V) Dönemin olaylarını ve ayrıntılarını bir resim gibi yaşatırcasına yansıtabilmiştir yapıtlarında.

     Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel düşüncelere yer verilmiştir?

      A) I. ve II.     B) II. ve III.     C) II. ve IV     D) III. ve IV.     E) IV. ve V.

 

 

18.  Ben bir insanı giysisiyle karşılar, aklıyla uğurlarım.

      Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

     A) İnsanı başlangıçta dış görünümü, sonuçta düşünceleriyle değerlendiririz.

     B) İnsan salt akla değil, biçimselliğe de önem vermelidir.

     C) Kılık kıyafet ve biçimsellik insan için önemlidir.

     D) İnsan, görünümüyle de saygı uyandırabilir.

     E) Dış görünüş, şekilcilik, toplumun önemsediği durumlardır.

 

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmemiştir?

     A) Dünyada biricik sevdiğim sensin

          Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin

     B) Nasıl başkasını gönlüm beğensin

          Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin

     C) Görüp de sevmemek ne mümkün seni

          Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin

     D) Gördüm geçiyorken yine dün seni

          Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin

     E) Arıyor gözlerim bütün gün seni

          Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin

 

 

20. Hiçbir yenilik damdan düşer gibi birden olmaz, o yeniliğin bir gün gerçekleştirilebilmesi için, daha önceleri nice günlerin -ve de nice gecelerin- ona ayrılması gerekir.

     Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakınır?

     A) Yenilikler birdenbire ortaya çıkar.

     B) Yeniliklerin ortaya çıkması birikimle mümkündür.

     C) İnsanlaşmanın en önemli koşuludur yenilik.

     D) Tüm insanlık yeniliklerin peşinden koşmaktadır.

     E) Bizi rahata erdirdiği için yeniliklere ilgi duyuyoruz.

 

 

21. Arkadaşlarımın beni eleştirmeleri pek hoşuma gitmez; ama yine de bu nedenle, onların bana değer verdikleri kanısındayım.

     Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle aynı doğrultudadır?

     A) Arkadaşların birbirini eleştirmesi aynı zamanda bir değerbilirliktir.

     B) Bana değer verenlerin beni eleştirmesi gerekir.

     C) İyi arkadaş olsalar eleştirilerini herkesin içinde yapmazlar.

     D) İyi arkadaş, arkadaşlarını ikide bir rahatsız etmez.

     E) Bazı arkadaşlarımın yaptığı eleştiriler bana büyük üzüntü verir.

 

 

 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz konusudur?

     A) Neden dediğin saatte orada olmadın?

     B) Daha uzun süreli kalmaya geliniz.

     C) Sağlığınızı neden hiç önemsemiyorsunuz.

     D) Yarın biraz daha erken kalk, derse geç kalıyorsun.

     E) Senin yardım etmeyeceğini düşünüp bu işe kalkmamalıydım.

 

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?

     A) Çankaya’da hava kirliliği Kızılay’daki gibi değildir.

     B) Ben onun gibi ders çalışamıyorum.

     C) Şu mağaza bizimki gibi, hiç çalışmıyor.

     D) Saat üç gibi beni evden aramıştı.

     E) Ablan gibi sen de bir işte çalışabilirdin.

 

 

 24.  Aşağıdakilerin hangisi bir tanım cümlesi değildir?

     A) Beğenilen her şeyde bir güzellik vardır, bu güzellikler okunur, seyredilir.

     B) Sanat, bir ilham işçiliğidir, hem de ince bir işçilik.

     C) Edebiyat, bir söz sanatıdır ki musiki ile kaynaşmıştır.

     D) Şiir, hem bir söz, hem de bir anlam sanatıdır.

     E) Sanat, bir tür yaratmadır, özgün biçimde yaratma.

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A     2-B     3-C     4-D     5-E     6-C     7-D     8-B      9-A     10-E     11-D     12-B     13-C     14-A     15-E     16-C     17-E     18-A     19-D     20-B     21-A     22-E     23-D     24-A    

 

 

 

(Bu sayfadaki sorular internet ortamından derlenmiş sorulardır.)

 

 

 

 

Ziyaretçiler

6613367
Bugün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
1661
3237
11618
6585828
29913
39267
6613367

İP'niz: 34.200.222.93
Server Time: 2020-08-13 20:31:22

Arama